Komárovská 2, 746 01 Opava

+420 553 601 260

elektromotory@hansen-electric.cz

Hledáme nové kolegy!

DIAGNOSTIKA A ZKOUŠENÍ

VIBRAČNÍ ANALÝZA A DYNAMICKÉ VYVAŽOVÁNÍ NA POZICI

Měření a analýza vibrací pomocí profesionálního analyzátoru ADASH VA4 PRO II:

 • Provádíme jednorázová měření sloužící k posouzení mechanického stavu zařízení a pro stanovení základních příčin vibrací
 • Provádíme periodická měření jako velmi účinný nástroj prediktivní údržby strojů a zařízení, vibrace jsou měřeny v periodických intervalech, cílem je získat informace o vývoji detekovaných strojů
 • Aplikujeme metodu provozních tvarů kmitů
Va4 Pro2

ADASH VA4 PRO II umožňuje využití následujících modulů:

Va4 Pro2 1
Va4 Pro2 2
Va4 Pro2 3
 • ANALYZÁTOR umožňuje provést analýzu měřeného signálu dle nastavených parametrů, je možné měření hodnot v různém rozsahu frekvencí, snímání časových průběhů, výpočet spekter, jak základního, tak modulovaného signálu
 • POCHŮZKA umožňuje provádět opakovaná měření s přednastavenými parametry, šetří čas při častém sběru dat u více strojů najednou
 • ROZBĚH umožňuje analýzu požadovaných dat v čase s přednastavenými parametry ukládaní
 • VYVAŽOVÁNÍ umožňuje provádět provozní vyvažování rotačních částí strojů v jedné a ve dvou rovinách
 • FASIT (Fast Source IdentficationTool) je expertní systém pro automatickou detekci poruch strojů jako je detekce nevývahy, detekce nesouososti, detekce mechanického uvolnění a detekce stavu ložiska
 • STETOSKOP umožňuje poslech vibračních signálů z ložisek ve sluchátkách
 • LUBRI je modul pro kontrolu a monitorování procesu mazání ložisek
 • OKTÁVOVÁ ANALÝZA umožňuje měření slyšitelného zvuku pomocí ICP mikrofonu
 • RÁZOVÝ TEST umožňuje jednoduché zjištění rezonančních frekvencí struktury pomocí rázového kladívka
 • ADS (AnimatedDefectionShape) je založený na metodě provozních tvarů kmitů, která znázorňuje vibrace stroje pomocí animace zpomalené na velmi nízkou frekvenci se zvětšenou amplitudou tak, že se vibrace stávají viditelnými pro lidské oko
 • ULTRAZVUK provádí měření zvukových vln neslyšitelných pro lidské ucho, používá se například ke zjištění úniků vzduchu, elektrického jiskření nebo detekce začínajících poruch ložisek

DYNAMICKÉ VYVAŽOVÁNÍ

Schenck H40u

Vyvažovací stroj SCHENCK H40U

druh pohonu kardan
vyvažovací otáčky 180-5000 ot/min (simulace)

Parametry vyvažovaného předmětu:

min. váha 10 kg
max. váha 750 kg
max. váha při symetrickém zatížení stojanů 1000 kg
max. průměr 1400 mm
max. délka 2600 mm
Tira9000

Vyvažovací stroj TIRA K5000B/Tira9000

druh pohonu pás nebo kardan
vyvažovací otáčky 100-2000 ot/min

Parametry vyvažovaného předmětu:

min. váha 50 kg
max. váha 5000 kg
max. průměr 1500 mm
max. délka 2400 mm

Provozní vyvažování, vibrační analyzátor va4 pro ii s modulem pro provozní vyvažování:

 • Provádíme provozní vyvažování přímo na pozici stroje u zákazníka
 • Požadavky na vyvažovaný předmět je volný přístup k rotační části (rotor, oběžné kolo) z důvodu umístění vývažků
 • Dále je nutné mít možnost opětovného spouštění zařízení v různých fázích vyvažovacího procesu

LASEROVÉ USTAVENÍ SOUSTROJÍ

 • Nesouosost způsobuje hlavně zvýšené vibrace soustrojí, z čehož vyplývá zvýšené namáhání a opotřebení ložisek. Důsledkem toho je pak zvyšování nákladů na opravy a údržbu, stejně tak jako narůstají ztráty z odstávky stroje. Je tedy zřejmé, že SOUOSOST SE VYPLÁCÍ!
 • Nesouosost na spojce může být paralelní nebo úhlová, v praxi se však setkáváme nejčastěji s nesouosostí kombinovanou. Klasické metody měření souososti a ustavování pomocí spároměrů je jednoduché, ale kvalita většinou nestačí. Měřením pomocí indikátorových hodinek je přesnější, je to však metoda časově náročná a vyžaduje bohaté zkušenosti s ustavováním. Nejpřesnější a časově nenáročnou metodou je tedy laserové ustavení.
Laserove Ustaveni Soustroji 1
Laserove Ustaveni Soustroji 1

TERMOVIZE

ADASH VA4 PRO II umožňuje využití následujících modulů:

Provádíme bezkontaktní měření teploty termokamerou s vysokým stupněm rozlišení teplot.
V elektrotechnice, v rámci našich servisních aktivit: měření kvality proudových spojů, měření oteplení prvků rozvaděčů, měření teploty magnetického obvodu při magnetizační zkoušce.

Defekt v magnetickém obvodu elektromotoru

Defekt v magnetickém obvodu elektromotoru

Nekvalitni Proudove Spoje Tinified

Nekvalitní proudové spoje

Kontrola Oteplen Lozisek Tinified

Ve strojírenství: kontrola oteplení
ložisek, převodovek a jiných strojních
součástí za provozu

Kontrola Stavu Tepelnych Izolaci Tinified

V průmyslu: kontrola stavu tepelných izolací
technologických rozvodů (pára, teplá voda)

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN:
STATICKÉ ZKOUŠKY

Izolační systém strojů a zařízení

 • Měření izolačního odporu od 10 kΩ do 10 TΩ
 • Zkušební napětí 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V a proměnné napětí v rozsahu 40 - 5000 V
 • Výpočet koeficientu DAR, polarizačního indexu PI a koeficientu vybíjení dielektrika DD
 • Zobrazení grafického průběhu měřeného izolačního odporu R (t) v nastavitelných
  intervalech
 • Automatické vybíjení měřených vinutí
 • Měřené údaje mohou být přeneseny a uloženy v PC
Mereni Elektrickych Velicin 2 Tinified

Odpor vinutí strojů

 • Měření malých odporů od 0,1 μΩ do 2500 Ω
 • Měřící proud až 10 A
 • Čtyřvodičová metoda měření
 • Teplotní kompenzace měřeného odporu
 • Tři měřící metody (induktivní, neinduktivní a neinduktivní AUTO)
 • Měřené údaje mohou být přeneseny a uloženy v PC
Mereni Elektrickych Velicin 1 Tinified

TESTY VINUTÍ

Zkoušky vinutí rázovou vlnou do 12 kV

 • Napětí rázové vlny do 12 kV
 • Plynulé zvyšování napětí
 • Test symetrie vinutí, detekce závitových zkratů, zkratů na kostru, zkratů mezi fázemi
 • Zobrazení odrazu vlny na osciloskopu
 • Uložení měřených průběhů v PC
Mereni Elektrickych Velicin 3 Tinified

Zkoušky výdržným napětím do 15 kV/1 A

 • Nedestruktivní testy výdržným napětím do 15 kV
 • Plynulé zvyšování napětí na požadovanou hodnotu
 • Kapacitní proud izolačního systému do 1000 mA
 • Přístroj je mobilní, nabízíme měření i na pozici u zákazníka
Mereni Elektrickych Velicin 4 Tinified

ZKUŠEBNA:
DYNAMICKÉ ZKOUŠKY

Na zkušebně je možné provádět následující zkoušky:

 • Zkouška točivých strojů na prázdno, nakrátko, zvýšeným napětím
 • Zkouška chodu stroje s analýzou vibrací
 • Měření oteplení části stroje termovizní kamerou, provádění oteplovacích zkoušek
 • Měření momentových, proudových a zatěžovacích charakteristik ve všech kvadrantech
 • Zkoušení měničů při zatížení ve všech režimech
Dynamicke Zkousky

Zatěžování probíhá pomocí asynchronního dynamometru s následujícími parametry:

 • Maximální osová výška 800mm
 • Maximální zatěžovací moment 4100Nm
 • Maximální otáčky 3600ot/min
 • Maximální mechanický výkon 630kW
Zatěžování probíhá pomocí asynchronního dynamometru s následujícími parametry:

Možnosti zdrojů:

 • Rozsah napětí 0-200V, proud 1880A, frekvence 5-85Hz
 • Rozsah napětí 0-500V, proud 750A, frekvence 5-85Hz
 • Rozsah napětí 0-660V, proud 570A, frekvence 5-85Hz
 • Rozsah napětí 0-1000V, proud 375A, frekvence 5-85Hz
 • Rozsah napětí 0-1140V, proud 330A, frekvence 5-85Hz
 • Rozsah napětí 0-3300V, proud 115A, frekvence 5-85Hz
 • Rozsah napětí 0-6000V, proud 63A, frekvence 5-85Hz
 • Rozsah napětí 0-7800V, proud 50A, frekvence 5-85Hz
Možnosti zdrojů

Další možnosti:

Kromě motorů s vlastním chlazením jsme schopni odzkoušet i elektromotory s cizím chlazením nebo elektromotory s chlazením vodním. Disponujeme nezávislou soustavou vodního chlazení:

 • Konstantní teplota chladící vody na výstupu
 • Maximální průtok 25l/min
 • Maximální výstupní tlak 10bar
Možnosti zdrojů