Komárovská 2, 746 01 Opava

+420 553 601 260

elektromotory@hansen-electric.cz

Hledáme nové kolegy!

POHONY S KONTINUÁLNÍM BĚHEM

V prostředí s nepřerušovaným provozem je potřeba stálých a spolehlivých pohonů. V případě nečekané poruchy stroje zajistíme včasnou opravu. Dle požadavků zákazníka poskytujeme i smluvní servis.

SYNCHRONNÍ KOMPENZÁTORY

 • Provedení demontáže a zpětné montáže statoru, rotoru, ložisek včetně rozpojení/zapojení spojky
 • Výměna magnetického obvodu statoru i rotoru
 • Převinutí stroje v izolační třídě F a vyšší
 • Revitalizace rotorových pólů, budiče, sběrného ústrojí, chladičů a ložisek
 • Opravy svarů nosných konstrukcí stroje
 • Diagnostika stroje (vibroanalýza, hluk, ustavení, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

Synchronni Kompenzatory

MOTORY TURBOKOMPRESORŮ

 • Provedení demontáže a zpětné montáže statoru, rotoru, ložisek včetně rozpojení/zapojení spojky
 • Výměna magnetického obvodu statoru i rotoru
 • Převinutí stroje v izolační třídě F a vyšší
 • Revitalizace rotorových pólů, budiče, sběrného ústrojí, chladičů a ložisek
 • Opravy svarů nosných konstrukcí stroje
 • Diagnostika stroje (vibroanalýza, hluk, ustavení, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

Motory Turbokompresoru

MOTORY ČERPADEL

 • Provedení demontáže a zpětné montáže statoru, rotoru, ložisek včetně rozpojení/zapojení spojky
 • Výměna magnetického obvodu statoru i rotoru
 • Převinutí stroje v izolační třídě F a vyšší
 • Revitalizace sběrného ústrojí, krátkospoje, kapalinového spouštěče, chladičů a ložisek
 • Opravy svarů nosných konstrukcí stroje
 • Diagnostika stroje (vibroanalýza, hluk, ustavení, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Opravy zajišťujeme i do prostředí s nebezpečím výbuchu. Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

MOTORY HLAVNÍCH VENTILÁTORŮ

 • Provedení demontáže a zpětné montáže statoru, rotoru, ložisek včetně rozpojení/zapojení spojky
 • Výměna magnetického obvodu statoru i rotoru
 • Převinutí stroje v izolační třídě F a vyšší
 • Revitalizace rotorových pólů, budiče, sběrného ústrojí, chladičů a ložisek u synchronních motorů
 • Revitalizace sběrného ústrojí, krátkospoje, kapalinového spouštěče, chladičů a ložisek u asynchronních motorů
 • Opravy svarů nosných konstrukcí stroje
 • Diagnostika stroje (vibroanalýza, hluk, ustavení, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

Motory Hlavnich Ventilatoru

MOTORY KOUŘOVÝCH VENTILÁTORŮ

 • Provedení demontáže a zpětné montáže statoru, rotoru, ložisek včetně rozpojení/zapojení spojky
 • Výměna magnetického obvodu statoru i rotoru
 • Převinutí stroje v izolační třídě F a vyšší
 • Revitalizace rotorových pólů, budiče, sběrného ústrojí, chladičů a ložisek u synchronních motorů
 • Revitalizace sběrného ústrojí, krátkospoje, kapalinového spouštěče, chladičů a ložisek u asynchronních motorů
 • Opravy svarů nosných konstrukcí stroje
 • Diagnostika stroje (vibroanalýza, hluk, ustavení, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

MOTORY ODSÁVACÍCH KOMPRESORŮ

 • Provedení demontáže a zpětné montáže statoru, rotoru, ložisek včetně rozpojení/zapojení spojky
 • Výměna magnetického obvodu statoru i rotoru
 • Převinutí stroje v izolační třídě F a vyšší
 • Revitalizace rotorových pólů, budiče, sběrného ústrojí, chladičů a ložisek u synchronních motorů
 • Revitalizace sběrného ústrojí, krátkospoje, kapalinového spouštěče, chladičů a ložisek u asynchronních motorů
 • Opravy svarů nosných konstrukcí stroje
 • Diagnostika stroje (vibroanalýza, hluk, ustavení, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Opravy zajišťujeme i do prostředí s nebezpečím výbuchu. Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

MOTORY VÝVĚV

 • Provedení demontáže a zpětné montáže statoru, rotoru, ložisek včetně rozpojení/zapojení spojky
 • Výměna magnetického obvodu statoru i rotoru
 • Převinutí stroje v izolační třídě F a vyšší
 • Revitalizace sběrného ústrojí, krátkospoje, kapalinového spouštěče, chladičů a ložisek
 • Opravy svarů nosných konstrukcí stroje
 • Diagnostika stroje (vibroanalýza, hluk, ustavení, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Opravy zajišťujeme i do prostředí s nebezpečím výbuchu. Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.