Komárovská 2, 746 01 Opava

+420 553 601 260

elektromotory@hansen-electric.cz

Hledáme nové kolegy!

Elektromotory a nevýbušné elektromotory

Opravujeme elektromotory střídavé i stejnosměrné, s kotvou nakrátko i s kotvou vinutou, elektromotory chlazené vzduchem i chlazené vodou.

Opravujeme kromě elektromotorů běžného provedení i elektromotory v nevýbušném provedení.

Pro provádění těchto oprav máme potřebná oprávnění.

Opravy elektrických strojů

Provádíme

 • komplexní služby na poli oprav elektrických strojů nízkého i vysokého napětí
 • generální a střední opravy střídavých elektromotorů nízkého i vysokého napětí včetně elektromotorů v nevýbušném provedení
 • generální a střední opravy stejnosměrných aelektromotorů včetně motorů těžních strojů a rotačních měničů (Ward-Leonardova soustrojí)
 • generální a střední opravy suchých a olejových transformátorů včetně regenerace oleje
 • generální a střední opravy elektromagnetů a cívek všech výkonů
 • všechny služby i na pozici stroje u zákazníka

Používáme moderní technologie

 • pro odstranění starého vinutí používáme vypalovací pec s procesorovým řízením teploty
 • pro impregnaci převinutých vinutí používáme vakuově-tlakovou impregnační stanici
 • používáme moderní vyvažovací stroj TIRA (pro dynamické vyvážení rotačních částí do 5000kg)
 • používáme moderní strojní vybavení pro opracování strojních částí
 • čištění částí probíhá v automatické myčce

Autorizace

 • jsme autorizovaná opravna pro opravy nevýbušných elektromotorů firmy BREUER-MOTOREN GmbH & Co.
 • jsme autorizovaný servisní partner firmy SIEMENS

Diagnostika, měření a další

Diagnostika vinutí

Měření odporů vinutí:

 • měření i velmi malých odporů od 0,1µΩ do 2500Ω
 • měřící proud až 10A
 • čtyř vodičova metoda měření
 • teplotní kompenzace měřeného odporu

Měření izolačních stavů vinutí

 • měření izolačního odporu od 10kΩ do 10TΩ
 • zkušební napětí 500V, 1000V, 2500V, 5000V a proměnné napětí v rozsahu 40-5000V
 • měření s nastavitelným stupňovitě se zvyšujícím napětím
 • výpočet koeficientu DAR, polarizačního indexu PI a koeficientu vybíjení dielektrika DD
 • zobrazení grafického průběhu měřeného izolačního odporu R (t) Test vinutí rázovým generátorem PSG 212A
 • napětí rázové vlny do 12kV
 • plynulé zvyšování napětí
 • test symetrie vinutí, detekce závitových zkratů, zkratů na kostru, zkratů mezi fázemi
 • zobrazení odrazu vlny na osciloskopu

Zkouška výdržným napětím

 • testy výdržným napětím do 15kV
 • plynulé zvyšování napětí na požadovanou hodnotu
 • kapacitní proud izolačního systému do 1000 mA

Termovizní měření

Provádíme termovizní měření kamerou se záznamem a exportem do běžných grafických formátů. Měření termovizní kamerou najde uplatnění v následujících odvětvích:
v elektrotechnice - měření kvality proudových spojů, měření oteplení prvků rozvaděčů, měření teploty magnetického obvodu při magnetizační zkoušce
ve strojírenství - kontrola oteplení ložisek, převodovek a jiných strojních součástí za provozu
ve stavebnictví - kontrola tepelně technických vlastností obvodových plášťů budov
v průmyslu - kontrola stavu tepelných izolací technologických rozvodů (pára, teplá voda)

Měření a diagnostika vibrací

Jednorázové měření vibrací slouží k posouzení mechanického stavu zařízení a pro stanovení základních příčin vibrací. Měřením lze získat poznatky k odstranění vibrací, je však obtížné stanovit stupeň nebezpečí vibrací pro zařízení a stanovit prognózu o budoucím vývoji zařízení.

Periodické měření vibrací je velmi účinný nástroj prediktivní údržby strojů a zařízení, vibrace jsou měřeny v periodických intervalech, cílem je získat informace o vývoji detekovaných strojů, jednotlivá měření jsou softwarově ukládána a vyhodnocením trendů naměřených hodnot dostáváme obraz o stavu stroje i o jeho možném budoucím vývoji.

Vibrace měříme přístrojem firmy ADASH A4300-VA3, data se analyzují a uchovávají v systému DDS2011.

Laserové ustavování

Nesouosost způsobuje hlavně zvýšené vibrace soustrojí, z čehož vyplývá zvýšené namáhání a opotřebení ložisek. Důsledkem toho je pak zvyšování nákladů na opravy a údržbu, stejně tak jako narůstají ztráty z odstávky stroje. Je tedy zřejmé, že SOUOSOST SE VYPLÁCÍ!

Klasické metody měření souososti a ustavování pomocí spároměrů je jednoduché, ale kvalita většinou nestačí. Měřením pomocí indikátorových hodinek je přesnější, je to však metoda časově náročná a vyžaduje bohaté zkušenosti s ustavováním. Nejpřesnější a časově nenáročnou metodou je tedy laserové ustavení. Laserové ustavování je jednoduchá a efektivní metoda, která zaručuje vysokou přesnost ustavení.

Vyvažování rotačních částí

Provádíme dynamické vyvažování v jedné nebo dvou rovinách na vyvažovačkách H40U firmy Schenck a K5000B/Tira 9000 firmy TIRA. Provádíme také provozní vyvažování na pozici stroje u zákazníka. Provádíme vyvažování elektrických strojů, oběžných kol čerpadel, ventilátorů, aj.


Nová výroba elektromotorů

Z naší produkce nabízíme prodej těchto elektromotorů.

HVM 250 M4, 55kW

 • třífázový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko v nevýbušném provedení (pevný závěr)
 • určen pro pohon důlních zařízení
 • ve variantě pro napětí 500V(50Hz), 1000V(50Hz), 440V(60Hz)
 • v provedení přírubovém s krytím IP65, tepelná třída H, vzduchové chlazení

HV(K)M 280 M4, 100kW

 • třífázový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko v nevýbušném provedení (pevný závěr)
 • určen pro pohon důlních zařízení
 • ve variantě pro napětí 500V(50Hz), 1000V(50Hz), 440V(60Hz), 660/1140V (50Hz)
 • v provedení přírubovém (HVM) nebo v patko-přírubovém (HKM) s krytím IP65, tepelná třída H, vzduchové chlazení