Komárovská 2, 746 01 Opava

+420 553 601 260

elektromotory@hansen-electric.cz

Hledáme nové kolegy!

Transformátory

Transformátor je důležitým prvkem pro zprostředkování přenosu elektrické energie od zdroje (výrobce) až ke spotřebiteli, jelikož dokáže minimalizovat ztráty způsobené přenosem této energie na dlouhé vzdálenosti.

VZDUCHOVÉ TRANSFORMÁTORY

 • Provedení demontáže a zpětné montáže stroje
 • Výměna magnetického obvodu
 • Převinutí transformátoru v izolační třídě F a vyšší
 • Revitalizace chladícího systému
 • Opravy nádoby stroje a svorkovnic
 • Diagnostika stroje (hluk, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu
 • Servis provádíme na jednofázových, třífázových i vícefázových transformátorech

Opravy zajišťujeme i do prostředí s nebezpečím výbuchu. Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

Vzduchove Transformatory 560

OLEJOVÉ TRANSFORMÁTORY

 • Provedení demontáže a zpětné montáže stroje
 • Výměna magnetického obvodu
 • Převinutí transformátoru v izolační třídě F a vyšší
 • Revitalizace chladícího systému
 • Regenerace olejové náplně
 • Opravy nádoby stroje a svorkovnic a Buchholzova relé
 • Diagnostika stroje (hluk, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu
 • Servis provádíme na jednofázových, třífázových i vícefázových transformátorech

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

Olejove Transformatory 560

TLUMIVKY

 • Provedení demontáže a zpětné montáže stroje
 • Výměna magnetického obvodu
 • Převinutí tlumivky v izolační třídě F a vyšší
 • Revitalizace chladícího systému
 • Opravy nádoby stroje a svorkovnic
 • Diagnostika stroje (hluk, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.