Komárovská 2, 746 01 Opava, ČR

+420 553 601 260

elektromotory@hansen-electric.cz

DÁLE NABÍZÍME...

SOUSTRUŽENÍ KOMUTÁTORŮ NA POZICI

 • Osoustružení komutátoru přímo u provozovatele
 • Příprava na osoustružení pro zkrácení odstávky stroje
 • Soustružení a frézování drážek komutátoru na pozici na částečně demontovaném stroji
 • Proměření ovality komutátoru

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

Soustruzeni Komutatoru Na Pozici

SOUSTRUŽENÍ SBĚRNÝCH KROUŽKŮ NA POZICI

 • Osoustružení kroužkové hlavy přímo u provozovatele
 • Příprava na osoustružení pro zkrácení odstávky stroje
 • Proměření ovality kroužků

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

Soustruzeni Sbernych Krouzku Na Pozici

OPRAVY SEPARÁTORŮ

 • Provedení demontáže a zpětné montáže stroje
 • Výměna magnetického obvodu
 • Převinutí elektromagnetu v izolační třídě F a vyšší
 • Opravy nádoby stroje a svorkovnic
 • Diagnostika stroje (elektrické zkoušky)
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím.

OPRAVY BŘEMENOVÝCH ELEKTROMAGNETŮ

 • Provedení demontáže a zpětné montáže stroje
 • Výměna magnetického obvodu
 • Převinutí elektromagnetu v izolační třídě F a vyšší
 • Opravy nádoby stroje a svorkovnic
 • Diagnostika stroje (elektrické zkoušky)
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

NÁVRH NA ADAPTACI MONTÁŽNÍCH PODMÍNEK (FRÉMY) PŘI VÝMĚNĚ MOTORU ZA NOVÝ