Transformátorové soupravy

Soupravy transformátorové jsou určené k transformaci vysokého napětí na nízké napětí, pro spínání a jištění třífázových elektrických zařízení, elektromotorů s kotvou nakrátko nebo případně k napájení a jištění izolované napájecí sítě. Režim spínání je řízen dle potřeb uživatele v daném provozu.

Soupravy transformátorové májí typ ochrany proti výbuchu  I M2(M1) Ex d ib [iа Ma] I Mb nebo I M2(M1) Ex d ib [ia] [op is] I M nebo jiné dle požadavku.

Výrobek splňuje technické požadavky na zařízení určená pro prostředí s nebezpečím výbuchu podle Směrnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.). Výrobek dále splňuje technické požadavky norem dle aktuálních požadavků a předpisů státu kde se zařízení certifikuje.

Primární strana

Soupravy transformátorové můžou byt vybavené několika verzemi primární strany typu

SN6 Tinified

SN6

SN17 Tinified

SN17

SN36 Tinified

SN36

SN56 Tinified

SN56

Jmenovité napětí

3,3 / 6 / 10 / 11 kV IT, 50Hz nebo 60 Hz

Jmenovitý proud

dle výkonu a napětí, max. 250A

Jmenovitý vypínací zkratový proud

max. 25kА

Vypínací schopnost, špičková hodnota

max. 25kА

Zkratová odolnost, efektivní hodnota

max. 25kА (3s)

Doba vypnutí

<50мс

Počet silových vstupu

2

Možnost tranzitního vývodu

max. 2

Transformátor VN

Střední část transformátorové soupravy muže byt dodávána ve dvou variantách:

Kulaty Zaver

KULATÝ ZÁVĚR

Lepší odvod tepelných ztrát

Výkon:
do 2200 kVA pro sekundární napětí 1140 V
do 3150 kVA pro sekundární napětí 3300 V

Hranaty Zaver

HRANATÝ ZÁVĚR

Lepší přístup k VN transformátoru

Výkon:
do 1700 kVA pro sekundární napětí 1140 V
do 2150 kVA pro sekundární napětí 3300 V

Sekundární strana

Soupravy transformátorové můžou byt vybavené různými variacemi sekundární strany v závislosti na požadavcích zákazníka čí potřeb projektu.

Typy sekundární strany pro napětí do 1140V

SN5 Tinified

SN5

Základní technické parametry:

Jmenovité napětí

od 400 do 1140 VAC, 50 / 60 Hz

Maximální počet jištěných vývodů

3

Maximální proud jednoho vývodu

345A

Vývody 42 / 127 / 230 V

100 / 300 VA

LCD displej pro zobrazování provozních a poruchových stavů, měřených veličin, pro archivaci a přenos dat mezi návaznými připojenými systémy.

SN40 Tinified

SN40

Základní technické parametry:

Jmenovité napětí

od 400 do 1140 VAC, 50 / 60 Hz

Maximální počet jištěných vývodů

4

Maximální proud jednoho vývodu

400 A

Vývody 42 / 127 / 230 V

100 / 300 VA

Vybavení:

 • Bez spínacího prvku
 • Dva jističe 630 A
 • Dva vakuové stykače 630 A
 • 4 jištěné vývody
 • z každého 2 jištěné vývody
 • z každého 2 jištěné vývody

LCD displej pro zobrazování provozních a poruchových stavů, měřených veličin, pro archivaci a přenos dat mezi návaznými připojenými systémy.

SN12 Tinified

SN12

Základní technické parametry:

Jmenovité napětí

od 500 do 1140 VAC, 50 / 60 Hz

Maximální počet spínaných vývodů

10

Vybavení:

 • odpojovač 500 A
 • vakuové stykače 200/450 A
 • transformátor 127/230 V, 5 kVA
 • 3 větví
 • max. 10 vývodů
 • max. 3 vývody

Průmyslový IPC k monitorování a k parametrizaci digitálních ochran, k ukládání historie parametrů, měřených veličin, provozních a poruchových stavů. Všechny informace je možno přenášet prostřednictvím JB převodníků ke vzdálenému pracovišti. Průmyslové IPC je vybaveno JB klávesnicí, JB myší a 12” monitorem. Sekundární stranu lze doplnit o optický výstup a možnost hlasové komunikace (VoIP) po Ethernetu.

SN46 Tinified

SN46

Základní technické parametry:

Jmenovité napětí

od 500 do 1140 VAC, 50 / 60 Hz

Maximální počet spínaných vývodů

9

Vybavení:

 • rychle vyměňovací modulový systém
 • odpojovač 1000 A
 • vakuové stykače 80/200/450 A
 • transformátor 127/230 V, 5 kVA
 • max. 3 moduly
 • 2 větví
 • max. 9 vývodů
 • max. 2 vývody (1 modul)

Průmyslový IPC k monitorování a k parametrizaci digitálních ochran, k ukládání historie parametrů, měřených veličin, provozních a poruchových stavů. Všechny informace je možno přenášet prostřednictvím JB převodníků ke vzdálenému pracovišti. Průmyslové IPC je vybaveno JB klávesnicí, JB myší a 12” monitorem. Sekundární stranu lze doplnit o optický výstup a možnost hlasové komunikace (VoIP) po Ethernetu.

SN44 Tinified

SN44

Základní technické parametry:

Jmenovité napětí

od 500 do 1140 VAC, 50/60 Hz

Maximální počet spínaných vývodů

12

Vybavení:

 • rychle vyměňovací modulový systém
 • odpojovač 1000A
 • vakuové stykače 80/200/450 A
 • transformátor 127/230 V, 5 kVA
 • max. 4 moduly
 • 2 větví
 • max. 12 vývodů
 • max. 2 vývody (1 modul)

Průmyslový IPC k monitorování a k parametrizaci digitálních ochran, k ukládání historie parametrů, měřených veličin, provozních a poruchových stavů. Všechny informace je možno přenášet prostřednictvím JB převodníků ke vzdálenému pracovišti. Průmyslové IPC je vybaveno JB klávesnicí, JB myší a 12” monitorem. Sekundární stranu lze doplnit o optický výstup a možnost hlasové komunikace (VoIP) po Ethernetu.

SN42 Tinified

SN42/SN52

Základní technické parametry:

Jmenovité napětí

od 500 do 1140 VAC, 50/60 Hz

Maximální počet spínaných vývodů

15

Vybavení:

 • rychle vyměňovací modulový systém
 • odpojovač 1000 A
 • vakuové stykače 80/200/450 A
 • transformátor 127/230 V, 5 kVA
 • jistič 1000 A pro externí spínání sekundární strany
 • max. 6 modulů
 • 2 větví
 • max. 15 vývodů
 • max. 2 vývody (1 modul)
 • jen u SN52

Průmyslový IPC k monitorování a k parametrizaci digitálních ochran, k ukládání historie parametrů, měřených veličin, provozních a poruchových stavů. Všechny informace je možno přenášet prostřednictvím JB převodníků ke vzdálenému pracovišti. Průmyslové IPC je vybaveno JB klávesnicí, JB myší a 12” monitorem. Sekundární stranu lze doplnit o optický výstup a možnost hlasové komunikace (VoIP) po Ethernetu.

SN50 Tinified

SN50

Základní technické parametry:

Jmenovité napětí

500/660 VAC, 50 Hz

Celkový jmenovitý proud

2 x 540 A

Maximální počet spínaných vývodů

2

Vývody 127 / 230 V

2 x 6/3A

Vybavení:

 • měnič kmitočtu 660 V
 • transformátor 127/230 V
 • uzavřený okruh vodního chlazení
 • brždění motorů
 • max. 2
 • 2 x 6/3 A
 • 12 l/min
 • rezistor s vodním chlazením

Průmyslový IPC k monitorování a k parametrizaci digitálních ochran, k ukládání historie parametrů, měřených veličin, provozních a poruchových stavů. Všechny informace je možno přenášet prostřednictvím JB převodníků ke vzdálenému pracovišti. Průmyslové IPC je vybaveno JB klávesnicí, JB myší a 12” monitorem. Sekundární stranu lze doplnit o optický výstup a možnost hlasové komunikace (VoIP) po Ethernetu.

Typy sekundární strany pro napětí 3300V

SN18 Tinified

SN18

Základní technické parametry:

Jmenovité napětí

3300 VAC, 50/60 Hz

Maximální počet jištěných vývodů

2

Maximální proud jednoho vývodu

345 A

Vývody 42/127/230 V

100/300 VA

LCD displej pro zobrazování provozních a poruchových stavů, měřených veličin, pro archivaci a přenos dat mezi návaznými připojenými systémy.

SN11 Tinified

SN11

Základní technické parametry:

Jmenovité napětí

3300 VAC, 50/60 Hz

Maximální počet spínaných vývodů

4

Vybavení:

 • rychle vyměňovací modulový systém
 • zazemňovač 3,6 kV
 • vakuové stykače 450A
 • transformátor 127/230 V, 5 kVA
 • max. 4 moduly
 • 4
 • max. 4 vývody (reverzační)
 • max. 2 vývody

Průmyslový IPC k monitorování a k parametrizaci digitálních ochran, k ukládání historie parametrů, měřených veličin, provozních a poruchových stavů. Všechny informace je možno přenášet prostřednictvím JB převodníků ke vzdálenému pracovišti. Průmyslové IPC je vybaveno JB klávesnicí, JB myší a 12” monitorem. Sekundární stranu lze doplnit o optický výstup a možnost hlasové komunikace (VoIP) po Ethernetu.

SN47 Tinified

SN47

Základní technické parametry:

Jmenovité napětí

3300 VAC, 50/60 Hz

Maximální počet spínaných vývodů

6

Vybavení:

 • rychle vyměňovací modulový systém
 • zazemňovač 3,6 kV
 • vakuové stykače 450 A
 • transformátor 127/230 V, 5 kVA
 • max. 6 modulů
 • 4
 • max. 6 vývodů (reverzační)
 • max. 2 vývody (1 modul)

Průmyslový IPC k monitorování a k parametrizaci digitálních ochran, k ukládání historie parametrů, měřených veličin, provozních a poruchových stavů. Všechny informace je možno přenášet prostřednictvím JB převodníků ke vzdálenému pracovišti. Průmyslové IPC je vybaveno JB klávesnicí, JB myší a 12” monitorem. Sekundární stranu lze doplnit o optický výstup a možnost hlasové komunikace (VoIP) po Ethernetu.