Transformátory

Transformátor je důležitým prvkem pro zprostředkování přenosu elektrické energie od zdroje (výrobce) až ke spotřebiteli, jelikož dokáže minimalizovat ztráty způsobené přenosem této energie na dlouhé vzdálenosti.

VZDUCHOVÉ TRANSFORMÁTORY

 • Provedení demontáže a zpětné montáže stroje
 • Výměna magnetického obvodu
 • Převinutí transformátoru v izolační třídě F a vyšší
 • Revitalizace chladícího systému
 • Opravy nádoby stroje a svorkovnic
 • Diagnostika stroje (hluk, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu
 • Servis provádíme na jednofázových, třífázových i vícefázových transformátorech

Opravy zajišťujeme i do prostředí s nebezpečím výbuchu. Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

Vzduchove Transformatory 560

OLEJOVÉ TRANSFORMÁTORY

 • Provedení demontáže a zpětné montáže stroje
 • Výměna magnetického obvodu
 • Převinutí transformátoru v izolační třídě F a vyšší
 • Revitalizace chladícího systému
 • Regenerace olejové náplně
 • Opravy nádoby stroje a svorkovnic a Buchholzova relé
 • Diagnostika stroje (hluk, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu
 • Servis provádíme na jednofázových, třífázových i vícefázových transformátorech

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

Olejove Transformatory 560

TLUMIVKY

 • Provedení demontáže a zpětné montáže stroje
 • Výměna magnetického obvodu
 • Převinutí tlumivky v izolační třídě F a vyšší
 • Revitalizace chladícího systému
 • Opravy nádoby stroje a svorkovnic
 • Diagnostika stroje (hluk, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.