GENERÁTORY

Zajišťujeme revitalizace střídavých, zejména pomaloběžných generátorů. Převinutí s výměnou magnetického obvodu podložené zhotovením výpočtového návrhu modernizace stroje a kompletní projektové dokumentace.

HYDROGENERÁTORY DO VÝKONU 20 MW A 12 KV

 • Provedení demontáže a zpětné montáže statoru, rotoru, ložisek generátoru včetně
  rozpojení/spojení se spojkou od hřídele turbíny
 • Výměna magnetického obvodu statoru i rotoru
 • Převinutí stroje v izolační třídě F a vyšší
 • Revitalizace rotorových pólů, sběrného ústrojí, budiče, amortizérů, chladičů, brzd
  a ložisek
 • Opravy svarů nosných konstrukcí generátoru
 • Diagnostika stroje (vibroanalýza, hluk, ustavení, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či
  provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

Hydrogeneratory

GENERÁTORY KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK

 • Provedení demontáže a zpětné montáže statoru, rotoru a ložisek generátoru
 • Výměna magnetického obvodu statoru i rotoru
 • Převinutí stroje v izolační třídě F a vyšší
 • Revitalizace rotorových pólů, sběrného ústrojí, budiče, amortizérů, chladičů a ložisek
 • Opravy svarů nosných konstrukcí generátoru
 • Diagnostika stroje (vibroanalýza, hluk, ustavení, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či
  provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

Generatory Kogeneracnich Jednotek