Řídící a monitorovací systémy

Soupravy spínací jsou primárně určené ke spínání a jištění třífázových asynchronních elektromotorů s kotvou nakrátko s možností reverzace v soustavě s izolovanou nulou.

Spínací soupravy jsou vyráběny v různých provedeních, které se liší napětím, vybavením a zapojením silové části. Ovládací část může být změněna podle požadavků zákazníka.

Soupravy spínací májí typ ochrany proti výbuchu I M2(M1) Ex d ib [iа Ma] I Mb nebo I M2(M1) Ex d ib [ia] [op is] I M nebo jiné dle požadavku. Výrobek splňuje technické požadavky na zařízení určená pro prostředí s nebezpečím výbuchu podle Směrnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.). Výrobek dále splňuje technické požadavky norem dle aktuálních požadavků a předpisů státu kde se zařízení certifikuje.

Automatika dopravníků APD1

Mikroprocesorový řídící systém, který je určen pro řízení porubu popř. dopravníkových linek v dolech nebo na povrchu. Celý systém je v jiskrově bezpečném provedení a lze jej používat v důlních prostorách s nebezpečím výbuchu metanu. Výrobek splňuje technické požadavky na zařízení určená pro prostředí s nebezpečím výbuchu podle Směrnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.). Výrobek dále splňuje technické požadavky norem dle aktuálních požadavků a předpisů státu kde se zařízení certifikuje.

Automatika Dopravniku Apd1 Tinified

Hlavní funkce systému:

  • programové řízení, parametrizace a ovládání dopravníkových linek, popř. i jiných strojů
  • nouzové zastavení (blokování) strojů
  • hovorové spojení podél linek
  • signalizace včetně vysílání varovného signálu před rozjezdem
  • monitorování a vizualizace chodu dopravníkových linek
  • archivace naměřených hodnot i změn parametrů
  • snadná diagnostika celého systému a lokalizace poruchy z ovládacího stanoviště na povrchu nebo v dole
  • přístup z intranetu a internetu

Průmyslový počítač IPC1

Dohledové centrum nad připojenými jednotkami, které umožňuje monitorovaní měřených veličin, chybových a stavových hlášení a rovněž jejich archivování. Taktéž umožňuje předávání dat těmto jednotkám ve formě parametrů, příkazů. IPC1 zprostředkovává obousměrný přenos dat mezi nadřazeným dohledovým systémem a jednotkami RMI ve stejném rozsahu. Uvedené funkce, t.j. komunikaci (MODBUS standard) s připojenými jednotkami RMI, zobrazování přijatých dat v číselné a u měřených proudů i v grafické formě, archivaci vybraných dat a parametrů zajišťuje řídící program. Průmyslový počítač IPC1 je možno využít s patřičným řídícím programem i pro řízení jiných zařízení nebo technologických procesů. Výrobek splňuje technické požadavky na zařízení určená pro prostředí s nebezpečím výbuchu podle Směrnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.). Výrobek dále splňuje technické požadavky norem dle aktuálních požadavků a předpisů státu kde se zařízení certifikuje.

IPC1 Tinified

Základní technické parametry:

Jmenovité napětí

od 100 do 230VAC, 50 / 60Hz

Napájení JB obvodů

8,5-12V

Komunikační rozhraní

RS485 / Ethernet / Opto vlákno

Průmyslový IPC k monitorování a k parametrizaci digitálních ochran, k ukládání historie parametrů, měřených veličin, provozních a poruchových stavů. Všechny informace je možno přenášet prostřednictvím JB převodníků ke vzdálenému pracovišti. Průmyslové IPC je vybaveno JB klávesnicí, JB myší a 12” monitorem. Sekundární stranu lze doplnit o optický výstup a možnost hlasové komunikace (VoIP) po Ethernetu.