Těšínská 2977/79C, Opava

+420 553 816 958

info@hansen-electric.cz

Hledáme nové kolegy!

Certifikáty

Obvodní báňský úřad v Ostravě udělil naší společnosti oprávnění pro montáž, provoz a údržbu vyhrazených elektrických zařízení, výrobu rozvaděčů (včetně nevýbušných), vývoj a projektování elektronických zařízení pro plynující doly a poradenskou činnost v oblasti elektronických zařízení pro plynující doly. Vedoucí pracovníci společnosti jsou držiteli Osvědčení o odborné způsobilosti vydané Obvodním báňským úřadem v Ostravě.

Naše společnost je držitelem Certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001. V roce 2001 byla firma certifikována podle ATEXU, což ji opravňuje dodávat vyráběná zařízení nejen do ČR, ale také do Evropské unie v souladu s nově platnými zákony a nařízeními vlády. Certifikaci podle ATEXu uznává i řada dalších států mimo Evropskou unii. Naše společnost je schopna vyvinout, vyrobit a dodat elektrické zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu certifikované podle mezinárodních standardů IECEx Scheme. Jednotlivé naše výrobky mají pro trh v ČR a EU vydáno EU prohlášení o shodě a EU certifikáty o přezkoušení typu. Výrobky pro trhy mimo EU mají schválení a certifikáty platné v příslušném státě. V roce 2017 získala firma Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a v roce 2020 Certifikát systému managementu kvality v procesech svařování dle ISO 3834-2.

V roce 2022 se společnost stala kvalifikovaným dodavatelem do divize jaderná energetika společnosti ČEZ, a.s., s oprávněním k výrobě, dodávkám, repasím a diagnostice elektrických točivých a netočivých strojů.

  ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001  
 
Certifikát
ISO 9001

Certifikát
ISO 14001

Certifikát
IQNet ISO 9001

Certifikát
IQNet ISO 14001

Certifikát
ISO 3834

Certifikát
KVALIFIKOVANÝ DODAVATEL ČEZ, a. s.