Těšínská 2977/79C, Opava, CZE

+420 553 816 958

info@hansen-electric.cz

Certifikáty

Obvodní báňský úřad v Ostravě udělil naší společnosti oprávnění pro montáž, provoz a údržbu vyhrazených elektrických zařízení, výrobu rozvaděčů (včetně nevýbušných), vývoj a projektování elektronických zařízení pro plynující doly a poradenskou činnost v oblasti elektronických zařízení pro plynující doly. Vedoucí pracovníci společnosti jsou držiteli Osvědčení o odborné způsobilosti vydané Obvodním báňským úřadem v Ostravě.

Naše společnost je držitelem Certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001. V roce 2001 byla firma certifikována podle ATEXU, což ji opravňuje dodávat vyráběná zařízení nejen do ČR, ale také do Evropské unie v souladu s nově platnými zákony a nařízeními vlády. Certifikaci podle ATEXu uznává i řada dalších států mimo Evropskou unii. Naše společnost je schopna vyvinout, vyrobit a dodat elektrické zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu certifikované podle mezinárodních standardů IECEx Scheme. Jednotlivé naše výrobky mají pro trh v ČR a EU vydáno EU prohlášení o shodě a EU certifikáty o přezkoušení typu. Výrobky pro trhy mimo EU mají schválení a certifikáty platné v příslušném státě. V roce 2017 získala firma Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a v roce 2020 Certifikát systému managementu kvality v procesech svařování dle ISO 3834-2.

  ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001  
 
Certifikát
ISO 9001

Certifikát
ISO 14001

Certifikát
IQNet ISO 9001

Certifikát
IQNet ISO 14001

Certifikát
ISO 3834