Komárovská 2, 746 01 Opava

+420 553 601 260

elektromotory@hansen-electric.cz

Hledáme nové kolegy!

TĚŽKÉ POHONY

Jedná se o stacionární pohony v oblastech dozorovaných Státní báňskou správou a dále pak v těžkých hutních provozech.

MOTORY TĚŽNÍCH ZAŘÍZENÍ

 • Provedení demontáže a zpětné montáže s vyjmutím rotoru
 • Výměna izolačního systému statorového vinutí u hlavních a pomocných pólů včetně kompenzačního vinutí
 • Převinutí rotoru v izolační třídě F a vyšší
 • Výměna a případná oprava komutátoru
 • Výroba těles hlavních i pomocných pólů
 • Soustružení a frézování drážek komutátoru na pozici
 • Opravy svarů nosných konstrukcí stroje
 • Servis přidružených zařízení (statické/rotační budiče, chladící ventilátory)
 • Diagnostika stroje (vibroanalýza, hluk, ustavení, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

Motory Tezkych Zarizeni Tinified

MOTORY VÁLCOVACÍCH TRATÍ

 • Provedení demontáže a zpětné montáže s vyjmutím rotoru
 • Výměna izolačního systému statorového vinutí u hlavních a pomocných pólů včetně kompenzačního vinutí
 • Převinutí rotoru v izolační třídě F a vyšší
 • Výměna a případná oprava komutátoru
 • Výroba těles hlavních i pomocných pólů
 • Soustružení a frézování drážek komutátoru na pozici
 • Opravy svarů nosných konstrukcí stroje
 • Servis přidružených zařízení (statické/rotační budiče)
 • Servis valníkových motorů trati
 • Diagnostika stroje (vibroanalýza, hluk, ustavení, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

Motory Valcovacich Trati Tinified

WARD-LEONARDOVÉ SKUPINY

Řídící dynamo:

 • Provedení demontáže a zpětné montáže s vyjmutím rotoru
 • Výměna izolačního systému statorového vinutí u hlavních a pomocných pólů včetně kompenzačního vinutí
 • Převinutí rotoru v izolační třídě F a vyšší
 • Výměna a případná oprava komutátoru
 • Výroba těles hlavních i pomocných pólů
 • Soustružení a frézování drážek komutátoru na pozici
 • Opravy svarů nosných konstrukcí stroje
 • Servis přidružených zařízení (statické/rotační budiče, chladící ventilátory)
 • Diagnostika stroje (vibroanalýza, hluk, ustavení, elektrické zkoušky)
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Motor:

 • Provedení demontáže a zpětné montáže statoru, rotoru, ložisek včetně rozpojení/zapojení spojky
 • Výměna magnetického obvodu statoru i rotoru
 • Převinutí stroje v izolační třídě F a vyšší
 • Revitalizace sběrného ústrojí, krátkospoje, kapalinového spouštěče, chladičů a ložisek
 • Opravy svarů nosných konstrukcí stroje
 • Diagnostika stroje (vibroanalýza, hluk, ustavení, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.

Ward Leonardove Skupiny Tinified

MOTORY DRTIČŮ

 • Provedení demontáže a zpětné montáže statoru, rotoru, ložisek včetně rozpojení/zapojení spojky
 • Výměna magnetického obvodu statoru i rotoru
 • Převinutí stroje v izolační třídě F a vyšší
 • Revitalizace rotorových pólů, budiče, sběrného ústrojí, chladičů a ložisek u synchronních motorů
 • Revitalizace sběrného ústrojí, krátko spoje, kapalinového spouštěče, chladičů a ložisek u asynchronních motorů
 • Opravy svarů nosných konstrukcí stroje
 • Diagnostika stroje (vibroanalýza, hluk, ustavení, elektrické zkoušky)
 • Provádíme preventivní a periodické prohlídky strojů dle pokynů výrobce či provozovatele
 • Ekologická likvidace nepotřebného materiálu

Všechny tyto práce vyhovují platným normám, předpisům a směrnicím ES.