Elektromotory a nevýbušné elektromotory

Opravujeme elektromotory střídavé i stejnosměrné, s kotvou nakrátko i s kotvou vinutou, elektromotory chlazené vzduchem i chlazené vodou.

Opravujeme kromě elektromotorů běžného provedení i elektromotory v nevýbušném provedení.

Pro provádění těchto oprav máme potřebná oprávnění