Těšínská 2977/79C, Opava, CZE

+420 553 816 958

info@hansen-electric.cz

Company Profile

Hansen Electric, spol. s r.o. je vyspělá společnost mající moderní technologii a vysoké Know How pro zajištění vývoje, konstrukce, výroby, instalace a servisu elektrických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Hansen Electric, spol. s r.o. is an advanced company with modern technology and high know-how to ensure development, design, manufacture, installation and servicing of electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres.Scope of business

 • design of electrical equipment
 • manufacture, installation and repair of electrical equipment and apparatus
 • manufacture production and sale of vacuum contactors
 • manufacture and sale of electric motors
 • repairs and servicing of electric motors and generators
 • purchase of goods for resale

Integrated Quality and Environment Policy

The company aims to be an important European supplier of electrical equipment mainly for environments with a risk of explosion. To fulfill this intention, the company's management applies an integrated quality and environment policy according to the ČSN EN ISO 9001 and ČSN EN ISO 14001 standards.


The company has an integrated management system in place, which applies to the entire organization and all its workplaces and processes, including service activities provided by a third party, in full.

The scope of certification applies to:

 • Těšínská 2977/79c, 746 01 Opava: Development, production, repairs and sale of electrical equipment for potentially explosive atmospheres
 • Komárovská 2 Branch, 746 01 Opava: Manufacture, repair and sale of electrical equipment for potentially explosive atmospheres

In relation to the facilities and equipment of the Generator Repair Department, Krištofova 1461/25, 716 10 Ostrava - Radvanice and the activities of service organizations, the company demonstrates compliance by making its own designation and declaration.


worldmap pozadi

History of the Company

 • 1958 Beginning of production of explosion-proof devices. Foundation of the production program was electronic equipment for mining machines used in Czechoslovakia.
 • 1990 Tight cooperation between Ostroj company division of electric equipment and a foreign partner Hansen & Reinders seated in Gelsenkirchen producing explosion-proof electric equipment for mines.
 • 1992 In December, after two-year-long cooperation, the company is set up. Proprietorship of the company: 40% German company, 40% Ostroj Opava and 20% management of the new company.
 • 1993 On March 1, the economic activity of Ostroj-Hansen + Reinders, spol. s r.o.
 • 1997 Ostroj Opava a.s. sells its ownership interest to German company Hansen & Reinders seated in Gelsenkirchen
 • 2001 Ostroj-Hansen+Reinders, spol. buys some land and buildings from Ostroj Opava a. s.. Also new hall for machine production and storehouse are built.
 • 2002 The company adds to its scope of activities sale and maintenance of electric motors and generators. Therefore establishes a department in Ostrava, subsequently in Opava.
 • 2003 Set up a subsidiary company OOO SIB Hansen in Russia (Kemerovo Oblast, Leninsk-Kuzneckij).
 • 2004 New hall for electrical assembly and storehouse are built. The company invests in new technologies.
 • 2005 Set up a subsidiary company OOO Hansen Ukrajina in Ukraine.
 • 2006 Rebuilding of old production areas (production of lights and vacuum contactors).
 • 2007 Representation in Mexico
 • 2011 On August 1st the company is renamed to Hansen Electric, spol. s r.o. Also some changes in the proprietorship take place: 50% Hansen Sicherheitstechnik A. G., and of 25% management.
 • 2012 Representation in Kazakhstan
 • 2013 Full buy back proprietorship by the management of the company. Company is fully INDEPENDENT!
 • 2015 Set up a subsidiary company Hansen Alagrup, Turkey and Hansen Electric Polska, Poland
 • 2017 Representation in Belorussia, Vietnam, South Korea and South Africa.

Historie společnosti

1958 Počátky výroby nevýbušných elektrických zařízení. Základem výrobního programu byla elektrická vybavení k důlním strojům pro využití v hlubinných dolech tehdejší Československé republiky.

1990 Dochází k úzké spolupráci Divize elektrozařízení Ostroj Opava s.p. se zahraničním partnerem Hansen & Reinders v Gelsenkirchenu vyrábějící nevýbušná elektrozařízení pro doly.

1992 Po dvouleté spolupráci dochází v prosinci k založení společnosti, jejichž vlastníky je z 40% německá firma, 40% Ostroj Opava a 20% vedení společnosti.

1993 Prvního března začala hospodářská činnost společnosti Ostroj-Hansen+Reinders, spol. s r.o.

1997 Ostroj Opava a.s. prodává svůj 40% obchodní podíl německé společnosti Hansen & Reinders v Gelsenkirchenu.

2001 Společnost Ostroj-Hansen+Reinders, spol. s r.o. odkupuje část pozemku a stávajících objektů od Ostroje Opava a.s.
Ve stejném roce byla zahájena výstavba nové haly pro strojní výrobu a sklad.

2002 Společnost rozšiřuje svoji činnost o prodej a servis elektromotorů a generátorů. Pro tyto služby zřizuje pracoviště v Ostravě a následně v Opavě.

2003 založení dceřiné společnosti OOO SIB Hansen v Rusku (Kemerovská oblast, Leninsk-Kuzneckij).

2004 Byla zahájena výstavba nové haly pro elektromontáž a sklad. Společnost investuje do nových technologií.

2005 Ostroj-Hansen+Reinders, spol. s r.o. zakládá dceřinou společnost OOO Hansen Ukrajina na Ukrajině (Donecká oblast, Doněck).

2006 Přestavba a rozšíření stávajících výrobních prostor (výroba svítidel a vakuových stykačů).

2007 Zastoupení v Mexiku

2011 Prvního srpna dochází ke změně názvu firmy na Hansen Electric, spol. s r.o.
Dochází ke změně vlastnických podílů na: 50% společnost Hansen Sicherheitstechnik A. G., a po 25% vedení společnosti.

2012 Zastoupení v Kazachstánu

2013 Úplný odkup podílu vedením společnosti. Firma je plně NEZÁVISLÁ!

2015 Založení dceřiné společnosti Hansen Alagrup, Turkey a Hansen Electric Polska

2017 Zastoupení v Bělorusku, Vietnamu, Jižní Koreji, Jižní Africe.