Těšínská 2977/79C, Opava

+420 553 816 958

info@hansen-electric.cz

Hledáme nové kolegy!

Fotovoltaická elektrárna

Proč dnes investovat do fotovoltaické elektrárny?

 • Získáte vlastní zdroj výroby elektrické energie, nezávislý na politické nebo ekonomické situaci.
 • Vhodně navržená FV elektrárna pokryje většinu výroby elektřiny potřebné k provozu spotřebičů v domácnosti (s výjimkou vytápění pomocí elektrokotlů nebo tepelných čerpadel).
 • Ve druhém pololetí 2021 nastal skokový růst cen energií, způsobený více faktory. Mezi ně patří vysoká závislost na dodávkách plynu z Ruska a zároveň neříditelnost obnovitelných zdrojů, zejména větrných elektráren v západní Evropě. Ceny zemního plynu a elektřiny narostly pro některé uživatele i o více než 100 %! Další výrazné zdražování se očekává v roce 2022, kdy Německo uzavře poslední bloky jaderných elektráren a zároveň odstaví uhelné zdroje.
 • Vhodně navržené technické řešení umožňuje zabezpečit rodinný dům proti blackoutům.
 • Dobře navržená FV elektrárna pro rodinný dům umožňuje dosáhnout dobu návratnosti investice (v současných cenách a s využitím dotací) přibližně 7 let. To je výrazně efektivnější využití vlastních úspor než ponechat peníze na běžném účtu v bance.

Proč investovat do naší fotovoltaické elektrárny?

 • U každé elektrárny je prováděna individuální nabídka technického řešení, která zohledňuje stav sítě, lokalitu a způsob využívání výroby tepla v domě.

 • FV elektrárny využívají unikátní technické řešení, které na trhu není běžné dostupné

 • Základní prvky FVE jsou připraveny na budoucí využití v rámci komunitní energetiky.

 • Součástí FVE je vlastní vyvinuté zařízení umožňující on-line monitoring baterií, což je nezbytný předpoklad zapojení do budoucí komunitní energetiky v rámci poskytování podpůrných služeb.

Hlavní výhody našeho technického řešení 

 • Používáme špičkové hybridní střídače s minimální spotřebou elektřiny pro vlastní provoz. Střídače využité u FVE mají vlastní spotřebu 20 až 25 W. Nejlevnější (a nejvíce prodávané) 3-fazové střídače nabízené jinými firmami mají vlastní spotřebu 80 až 120 W. Zatímco námi využité střídače za rok spotřebují 100 až 200 kWh na svůj provoz, tak běžně používané 3-fazové střídače spotřebují 400 až 800 kWh, tedy 4x více energie.

 • Baterie BENEKOV ESS jsou dodávány ve formě modulárního systému, který lze v budoucnu libovolně rozšiřovat dle potřeby uživatele.

 • Kontinuální nabíjení i vybíjení má hodnotu 1C, což umožňuje ekonomicky výhodné napojení na komunitní energetiku.

 • Nadstandardně dlouhá živostnost baterií (garance 6000 cyklů při kontinuálním zatížení 1C).

 • Využíváme vlastní monitoring a vlastní cloudové úložiště.

 • Využíváme vlastní zařízení pro on-line monitoring baterií.

OSTROVNOST PROVOZU RODINNÉHO DOMU

Při zvažování ostrovnosti provozu je nutno zabývat se nejen otázkou dodávky elektrické energie, ale také zabezpečení výroby tepla v domě. Pokud například dodavatel slibuje ostrovní systém, ve kterém je zdrojem tepla elektrokotel nebo tepelné čerpadlo kombinovaný s fotovoltaickou elektrárnou, tak reálně v zimě ostrovnost takového systému nebude schopen fungovat. Nabízí několik unikátních variant řešení ostrovnosti celé energetiky objektu, tedy ne pouze výroby elektřiny, ale také výroby tepla.

HansenElectric Img02

1

Ostrovnost v kombinaci fotovoltaické elektrárny a hybridního peletového kotle.

Spolupracujeme s firmou Benekov , která nabízí technologii hybridních peletových kotlů. V našem případě se jedná o kombinaci peletového kotle o výkonu 25 kW s tepelným čerpadlem 10 kW. Tento systém je vhodný zejména pro starší a větší rodinné domy s vysokoteplotním spádem. Společná řídící jednotka Siemens na základě zadaných cen elektřiny a dřevních pelet vyhodnocuje, kdy má být v provozu peletový kotel a kdy tepelné čerpadlo. Provozní náklady na palivo jsou až o 40 % nižší než když je používán pouze peletový kotel nebo pouze tepelné čerpadlo. V případě výpadku dodávek elektřiny je v provozu pouze peletový kotel, který má minimální spotřebu na provoz šnekového dopravníku paliva.
HansenElectric Img03

2

Ostrovnost v kombinaci větrné a solární energie

Spolupráce s firmou Benekov, která má vyvinuté vlastní řešení fotovoltaické elektrárny, které umožňuje kombinovat větrnou a solární energii. Toto řešení není vhodné ve všech lokalitách. Pokud je s ohledem na danou lokalitu možno větrnou vrtuli využít, pak je největší výhodou takového řešení fakt, že větrná turbína vyrábí elektřinu v noci i v zimě. Dva druhy energií se tak vhodně doplňují. Za určitých okolností (dle tepelné ztráty domu) lze takto vytvořit ostrovní systém i v kombinaci s tepelným čerpadlem.

Hlavní použité komponenty FVE


Thik

Fotovoltaické panely

 • Monokrystalické panely výrobce AUSTA

 • Reference v ČR od roku 2009

 • Garance snížení výkonu na 85 % nominální kapacity = 30 let

 • Záruka na provedení = 12 let

 • Verze 375 Wp nebo 450 Wp full-black nebo black-frame

Thik

Benekov Energy Box

 • LV střídač – nominální výkon 10 kW

 • Software střídače umožňuje peak-shaving, valley-filling, flat a jiné možnosti pro napojení na komunitní energetiku

 • Vlastní spotřeba 20 až 25 W

 • Obsahuje komunikační jednotku IBM – dálkový on-line monitoring baterií

 • Aktivní řízení přetoků TV

 • Monitoring a řízení nabíječky na elektromobilitu

 • Modulární bateriové úložiště po 2,66 kWh, technologie LFP, záruka 10 let

 • Příprava na komunitní energetiku

Thik

E-mobilita – nabíječka na elektromobily

 • Verze Wall-Box

 • 3 fazový – max 32 A na 1 fázi

 • 22 kW

 • Online monitoring s FVE

 • Integrovaná funkce DLB


KOMUNITNÍ ENERGETIKA

Zimní energetický balíček přivádí do české legislativy nový pojem, tzv. Energetické společenství. Mezi hlavní cíle evropské strategie Green Deal patří decentralizace výroby energií a oslabení role tradičních velkých výrobců. V energetických komunitách v západních zemích Evropy je dnes propojeno více než 1 milion uživatelů a legislativa je nastavena tak, aby jejich rozvoj podporovala. Jedno z největších energetických společenství v Belgii má po desítkách let fungování již 60 tisíc členů.  Ruku v ruce s růstem podílu výroby elektrické energie z OZE se i u nás začíná s tímto trendem pracovat a naši zákonodárci mají povinnost do roku 2023 vytvořit prostředí pro vznik a rozvoj energetických komunit.

Proč energetické komunity vznikají?

 • Jejich rozvoj logicky navazuje na rozšiřování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Fotovoltaické a větrné elektrárny vyrábějí „neřízeně“, a proto jejich majitelům vznikají přetoky při výrobě (doba výroby se nepotkává s dobou spotřeby). Tyto přetoky jsou za normální situace vykupovány za nízké ceny.

 • Pro představu rodinný dům s instalovanými fotovoltaickými panely bez bateriového úložiště je schopen využít obvykle jen 35 až 40 % vyrobené elektřiny pro snížení vlastní spotřeby. Zbytek odchází do sítě za minimální výkupní ceny.

 • Vlivem zvyšování podílu OZE v jednotlivých zemích (nejlepším příkladem je Dánsko a Německo) dochází k výraznému růstu cen elektřiny.

 • Proto se majitelé zdrojů elektřiny z OZE sdružují do komunit, aby si mezi sebou navzájem přeprodávali přetoky z vyrobené elektřiny. Výrobce své přetoky do komunity prodá za více než kolik by mu dal běžný obchodník na trhu. Naopak odběratel (člen komunity) nakupuje levněji, než za kolik by běžně elektřinu na trhu koupil. Spokojeni jsou členové komunity, o své marže přicházejí obchodníci s elektřinou a velcí výrobci energií. A to patří mezi cíle evropské energetické politiky New Green Deal.