Servis a projekce

• Uvedení zařízení do provozu je prováděno za účasti pracovníků společnosti Hansen Electric spol. s r.o., případně pracovníků dceřiných společnosti. Před zprovozněním elektrozařízení nabízí společnost zaškolení pracovníků přímo ve společnosti Hansen Electric spol. s r.o., případně zaškolení u provozovatele na povrchu, alternativně i v dole.

Servis zařízení v České republice a v případě potřeby i v zahraničí je zajišťován společností EBZ spol. s r.o., která má velmi erudované pracovníky s dlouhodobou praxí v exponovaném důlním prostředí. Tato společnost je 100% vytížena pro zabezpečení servisu a montáže komponentů pro společnost Hansen Electric spol. s r.o.

Pokud je v porubu, případně u pásových dopravníků, nasazen řídicí systém APD1 (výrobek společnosti Hansen Electric spol. s r.o.), je možno určitý servis a kontrolu provádět na dálku přes internet z výrobního závodu.