Profil společnosti

Vývoj

Společnost má vlastní vývojovou základnu a konstrukční oddělení zaměstnávající cca 20 pracovníků se středoškolským a vysokoškolským vzděláním z celkového počtu 225 zaměstnanců. Vývoj je vybaven špičkovou výpočetní a měřící technikou, konstrukce pak výpočetní technikou, která umožňuje konstruování v 3D.

Společnost investovala cca 25 mil Kč do výstavby technických laboratoří zaměřených na zkoušení výkonových transformátorů, elektromotorů a frekvenčních měničů a to pod plnou nominální zátěží.

V oblasti vývoje společnost úzce spolupracuje s Technickými laboratořemi Opava a. s. a Fyzikálně technickým zkušebním ústavem v Ostravě – Radvanicích, navíc společnost zaměstnává dva externí programátory.

Výroba

Opava – Předměstí, Těšínská 2977/79C:

 • Nevýbušná elektrozařízení:
  • Transformátorové soupravy
  • Spínací soupravy
  • Frekvenční měniče
  • Svítidla
 • Jiskro bezpečná řídicí technika:
  • Signalizační a hovorová zařízení
  • Čidla
  • Zdroje

 

Opava – Komárovská:

 • Vakuové stykače
 • Výroba a opravy elektromotorů

 

Ostrava:

 • Výroba a opravy generátorů

 

Společnost zabezpečuje výrobu v plném rozsahu od výroby strojních dílů včetně nevýbušných závěrů po montáž elektrických prvků a komponentů jak slaboproudých, tak silnoproudých. Pro výrobu používá současnou špičkovou technologii. Pro zabezpečení rozsáhlé výroby kooperuje s mnoha firmami doma i v zahraničí.

Prodej

Prodej výrobků je prováděn přímo, to znamená ne přes zprostředkovatelské firmy s výjimkou Ruska a Ukrajiny, kde je převážná část prodeje realizována přes naše dceřiné společnosti, které navíc zabezpečují zprovoznění a servis elektrozařízení. Mnohdy představují naše dodávky subdodávky elektrozařízení světovým výrobcům důlní dobývací technologie jako Joy, Famur, Caterpillar, Ostroj, TMachinery a dalším. Společnost dodává elektrozařízení do celého světa s výjimkou Austrálie.