Certifikáty

Obvodní báňský úřad v Ostravě udělil naší společnosti oprávnění pro montáž, provoz a údržbu vyhrazených elektrických zařízení, výrobu rozvaděčů (včetně nevýbušných), vývoj a projektování elektronických zařízení pro plynující doly a poradenskou činnost v oblasti elektronických zařízení pro plynující doly.
Vedoucí pracovníci společnosti jsou držiteli Osvědčení o odborné způsobilosti vydané Obvodním báňským úřadem v Ostravě.

Naše společnost je držitelem Certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001. V roce 2001 byla firma certifikována podle ATEXU, což ji opravňuje dodávat vyráběná zařízení nejen do ČR, ale také do Evropské unie v souladu s nově platnými zákony a nařízeními vlády. Certifikaci podle ATEXu uznává i řada dalších států mimo Evropskou unii.
Naše společnost je schopna vyvinout, vyrobit a dodat elektrické zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu certifikované podle mezinárodních standardů IECEx Scheme.

Jednotlivé naše výrobky mají pro trh v ČR a EU vydáno ES prohlášení o shodě a ES certifikáty o přezkoušení typu. Výrobky pro trhy mimo EU mají schválení a certifikáty platné v příslušném státě.

 

Certifikovaný systém bezpečnosti informací IQNET - mezinárodní sdružení certifikačních orgánů Ochrana proti výbuchu - Mezinárodní certifikační schéma IECEx Značka ESČ vyjadřuje shodu vlastností označených výrobků s normami na elektrickou bezpečnost. Euroasijské společenství EAS - EAC Značka pro zařízení určené do prostředí s nebezpečím výbuchu.

 

Certifikát ISO 14001    Certifikát CQS 2172    Certifikát lQNet ISO 9001    Oznámení o zabezpečení jakosti