Slide background

Ochrany, rozvodné krabice, průchodky, osvětlení, vytápěcí systémy aj. V Ex provedení pro chemický průmysl.

Chemický

průmysl

Opravy, konstrukce, výroba, instalace a servis elektromotorů a generátorů.

Elektrické

motory

Vývoj, konstrukce, výroba, instalace a servis elektrických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Elektrické

zařízení